มาตรการป้องกัน covid 19
Posted: PR. Date: 2020-03-19 11:19:46
IP: 180.183.216.230
 
 
 
 
 

          สหกรณ์ฯ ห่วงใยป้องกันและดูแลสุขภาพสมาชิกที่มาใช้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid - 19 โดยเน้นทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่างๆ