ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญไว้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 63 - 7 ก.พ. 63
Posted: PR. Date: 2020-02-17 09:55:53
IP: 180.183.219.225
 

       "สมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญไว้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 63 - 7 ก.พ. 63 สามารถติดตามผลการพิจารณาคำขอกู้เงินสามัญได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 63 เป็นต้นไปค่ะ"