9 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
Posted: PR. Date: 2020-01-03 09:53:20
IP: 14.207.153.57
 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ขอเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับเลือกตั้ง

ดำรงตำแหน่งปี 2563-2564 ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช