ประชุมคณะร่างงบประมาณประจำปี 2563
Posted: PR. Date: 2019-12-16 16:43:20
IP: 180.183.220.62
 
 
 
 
 

      วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ประชุมคณะร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อร่างงบประมาณก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่(9 ก.พ. 63) นำโดยนายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานกรรมการ ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช