เลือกตั้งล่วงหน้าประจำปี 2562
Posted: PR. Date: 2019-11-26 17:07:52
IP: 180.183.222.127
 
 
 
 
 

          วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ฯ จัดเลือกตั้งล่วงหน้าประจำปี 2562 ให้สมาชิกได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสมาชิกที่มีภูมิลำเนาในเมือง หรือมีภารกิจจำเป็น อาจจะไม่สะดวกไปเลือกตั้งตามเขตต่างๆ ในวันที่ 7 ธันวาคมนั้น ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด