ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562
Posted: PR. Date: 2019-11-12 10:52:07
IP: 180.183.218.171
 
 
 
 
 

               วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 นำโดยนายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานกรรมการ เพื่อสบทบทุนสร้างโบสถ์อุโบสถ ณ วัดรักขิตวัน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช