พบปะสมาชิกบำเหน็จบำนาญทุ่งสง
Posted: PR. Date: 2019-09-10 14:55:37
IP: 14.207.152.25
 
 
 
 
 

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานกรรมการ และนายบุญทัน พันธุรัตน์ รองประธานกรรมการ พบปะสมาชิกและร่วมกิจกรรมสังสรรค์กระชับมิตรกับชมรมบำเหน็จบำนาญ อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แจ้งข่าวคราวเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องฝากเงิน การกู้เงิน สวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกควรจะได้รับทราบ โดยมีนายทวีป ปรีชา รองประธานชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ อำเภอทุ่งสง ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ทางสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพที่ให้เกียรติเชิญสหกรณ์ฯ มาพบปะสมาชิกในครั้งนี้ด้วย