สอ.ครูยะลา มาเยี่ยมเยือน
Posted: PR. Date: 2019-08-26 17:07:11
IP: 180.183.218.139
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.   นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด นำคณะกรรมการและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ จำนวน 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชมงาน ในด้านระบบต่างๆของสหกรณ์ โดยมีนายธีระพันธ์ ฑียาพงศ์ รองประธานกรรมการ, นายอัมพร พงศ์เพชร เลาขานุการ, นายพิชัย สมเชื้อ เหรัญญิก และนายสมนึก จันทร์แก้ว ผู้จัดการ ร่วมให้การต้อนรับ