ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 กรกฎาคม 2562
Posted: PR. Date: 2019-07-23 16:14:13
IP: 180.183.216.216
 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ png น่ารักๆ เงินทอง

สมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่  11 - 19 กรกฎาคม 2562

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ประเภท 1 จำนวน 62 ราย ดังนี้

 

"ท่านที่มีเลขทะเบียนในตารางข้างต้น สามารถติดต่อรับสัญญาเงินกู้สามัญได้

ณ ฝ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป"

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ประเภท 2 (อนุมัติแบบมีเงื่อนไข)  จำนวน 4 ราย ดังนี้

"ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ ณ ฝ่ายสินเชื่อ หรือโทร. 075-356284 กด 4

ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป"

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง