ออกพบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16
Posted: PR. Date: 2019-07-10 15:30:08
IP: 180.183.222.252
 
 
 
 
 

                ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอัมพร พงศ์เพชร กรรมการ และนายสมนึก จันทร์แก้ว ผู้จัดการ ออกพบปะสมาชิกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 โครงการประชุมพัฒนาผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวสหกรณ์ในด้านต่างๆ สวัสดิการ, เงินฝาก, เงินกู้, โครงการใหม่ๆ เช่น ปรับลดค่าหุ้นรายเดือน, ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก, จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์สำหรับผู้ที่สนใจ, ช่องทางติดต่อสื่อสารกับสหกรณ์, สมาชิกเปลี่ยนชื่อสกุล ย้ายบ้าน ย้านโรงเรียน ต้องแจ้งสหกรณ์ทุกครั้ง เพื่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช  

         ทางสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพที่ให้เกียรติสหกรณ์ได้มาพบปะสมาชิกในครั้งนี้ไว้เป็นอย่างสูง