ออกพบปะสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอสิชล
Posted: PR. Date: 2019-06-22 16:21:12
IP: 180.183.222.252
 
 
 
 
 

             วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานคณะกรรรมการ, นายพิชัย สมเชื้อ กรรมการ, นายศรัทธา อ่อนเกตุพล กรรมการ และนายสมนึก จันทร์แก้ว ผู้จัดการได้ออกพบปะสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอสิชล เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ เช่น โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก สำหรับสมาชิกที่ย้ายบ้าน  ย้ายโรงเรียนเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบด้วย เพื่อข้อมูลในระบบของท่านจะได้เป็นปัจจุบัน, โครงการรับอดีตสมาชิก, โครงการปรับลดค่าหุ้นรายเดือน เป็นต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประทุมทายการาม อ.สิชล นครศรีธรรมราช  ทางสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณทางชมรมข้าราชการบำนาญสิชลที่ได้เชิญสหกรณ์ไปพบปะสมาชิกในครั้งนี้ไว้เป็นอย่างสูง