ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 พฤษภาคม 2562
Posted: PR. Date: 2019-05-24 09:34:05
IP: 180.183.217.254
 

เลขทะเบียนสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ

ตั้งแต่วันที่  15 - 22 พฤษภาคม 2562

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ

ครั้งที่ 4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

 


ณ ฝ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป"
"ท่านที่มีเลขทะเบียนในตารางข้างต้น สามารถติดต่อรับสัญญาเงินกู้สามัญได้

**หากไม่มีเลขทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อสอบถามผลการพิจารณาได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ

หรือโทรสอบถามได้ที่  075-320100 กด 4**