ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 เมษายน 2562
Posted: PR. Date: 2019-04-23 08:53:45
IP: 180.183.216.199
 

เลขทะเบียนสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ

ตั้งแต่วันที่  11 - 19 เมษายน 2562

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 เมษายน 2562

 

 

  ที่   

    เลขทะเบียน    

   ที่    

    เลขทะเบียน     

    ที่    

    เลขทะเบียน    

   ที่    

    เลขทะเบียน    

    ที่    

    เลขทะเบียน    

1

1570

8

27453

15

35298

22

39944

29

41474

2

8465

9

27520

16

36007

23

40028

30

41804

3

13122

10

28035

17

36106

24

40125

31

42121

4

17208

11

28463

18

36239

25

40143

32

42203

5

17335

12

30468

19

36529

26

40200

33

42715

6

22470

13

32494

20

38007

27

41036

34

42812

7

23924

14

34853

21

39889

28

41338

   
 

"ท่านที่มีเลขทะเบียนในตารางข้างต้น สามารถติดต่อรับสัญญาเงินกู้สามัญได้

ณ ฝ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 เป็นต้นไป"

**หากไม่มีเลขทะเบียนดังกล่าวข้างต้น

ท่านสามารถติดต่อสอบถามผลการพิจารณาได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ

หรือโทรสอบถามได้ที่  075-356284 กด 4**