คำขอกู้เงินสามัญที่ได้รับอนุมติจากที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 62
Posted: PR. Date: 2019-03-12 17:36:44
IP: 180.183.217.188
 

ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 60 ครั้งที่  2 

วันที่  12 มีนาคม 2562 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เงิน

ได้พิจารณาคำขอกู้เงินสามัญของสมาชิกที่ยื่นไว้

ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562  เสร็จสิ้นแล้ว

สมาชิกท่านใดยื่นคำขอกู้ไว้ช่วงวันดังกล่าวข้างต้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในตารางนี้

เลขทะเบียนสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ

ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่  8 มีนาคม  2562

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2562

 

  ที่  

  เลขทะเบียน  

  ที่  

  เลขทะเบียน  

  ที่  

  เลขทะเบียน  

  ที่  

  เลขทะเบียน  

  ที่  

  เลขทะเบียน  

  ที่  

  เลขทะเบียน  

1

14138

16

29930

31

34308

46

37679

61

40153

76

41574

2

16032

17

30457

32

34460

47

37771

62

40260

77

41576

3

20666

18

30890

33

34514

48

37880

63

40366

78

41629

4

20670

19

30928

34

35082

49

37962

64

40382

79

41725

5

21089

20

31423

35

35452

50

38621

65

40744

80

41733

6

21128

21

31603

36

35884

51

38628

66

40783

81

41757

7

22275

22

31812

37

36186

52

38688

67

40873

82

41852

8

25540

23

32017

38

36312

53

38896

68

40973

83

41901

9

25992

24

32067

39

36716

54

39049

69

40983

84

42171

10

26167

25

32218

40

36737

55

39057

70

41297

85

42172

11

26297

26

33114

41

36901

56

39336

71

41332

86

42175

12

26780

27

33254

42

37061

57

39612

72

41373

87

42249

13

28766

28

33576

43

37111

58

39726

73

41384

88

42286

14

29434

29

33789

44

37557

59

39770

74

41432

89

42501

15

29711

30

34057

45

37583

60

39910

75

41568

90

42741

 

ท่านที่มีเลขทะเบียนในตารางข้างต้น สามารถติดต่อรับสัญญาเงินกู้สามัญได้
ณ ฝ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 62 เป็นต้นไป

หากไม่มีเลขทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อสอบถามผลการพิจารณาได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ

หรือโทรสอบถามได้ที่  075-356284 กด 4