ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์แล้วยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดให้สหกรณ์ทราบ!
Posted: PR. Date: 2019-02-27 15:34:57
IP: 180.183.217.218
 

สมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์เพื่อทำธุรกรรมต่างๆ

เช่น ชำระหนี้, ซื้อหุ้น, ฝากเงิน ฯลฯ

แล้วยังไม่ได้แจ้งรายละเอียด ชื่อ สกุล เลขสมาชิก

วัตถุประสงค์การโอนให้สหกรณ์ทราบ

 

กรุณาติดต่อสหกรณ์เพื่อแจ้งรายละเอียดด้วยค่ะ

ช่องทางแจ้งรายละเอียด

enlightened ต้องส่งสลิปการโอนมายังสหกรณ์ตามช่องทางที่สะดวก ดังนี้ 

  • นำสลิปการโอนมาแจ้งที่สหกรณ์
  • ถ่ายรูปสลิปส่งทางไลน์  สอ.นศ. (พิมพ์ สอ.นศ.ค้นหาชื่อในไลน์ได้เลย)
  • ถ่ายรูปสลิปส่งทาง facebook สหกรณ์ครูนครศรีฯ จำกัด

และโทรติดตามผล 075-356284,075-320100

สหกรณ์จะได้ลงบัญชีให้ท่านถูกต้อง...เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง