พิจารณาการกู้เงินสามัญของสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้ไว้ช่วงวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2562
Posted: PR. Date: 2019-02-27 09:44:33
IP: 180.183.217.218
 

ที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 60

ครั้งที่  1  วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เงิน

ได้พิจารณาคำขอกู้เงินสามัญของสมาชิกที่ยื่นไว้

ตั้งแต่วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่  22 กุมภาพันธ์  2562  เสร็จสิ้นแล้ว

สมาชิกท่านใดยื่นคำขอกู้ไว้ช่วงวันดังกล่าวข้างต้น

ติดต่อสอบถามผลการพิจารณาได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ

หรือโทรสอบถามได้ที่  075-356284 กด 4