กำหนดวันที่หักเงินบำนาญและเงินเดือน
Posted: PR. Date: 2019-02-20 16:32:02
IP: 180.183.220.52
 
 
 
 
 

สหกรณ์ฯ ขอแจ้งวันที่หักเงิน

เพื่อชำระใบเสร็จประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562

ดังตารางข้างต้น(วันที่หักคือวันเงินเดือนออก)

noเพื่อลดการคืนใบเสร็จประจำเดือน 

 cool กรุณาวางแผนค่าใช้จ่ายและเตรียมเงินในบัญชีไว้ให้พอหักตามวันที่ในตารางด้วยนะคะ

enlightenedหมายเหตุ การเตรียมเงินในบัญชีไว้ให้พอหักตามวันที่ในตารางนั้น สมาชิกต้องนำเงินใส่เข้าบัญชีให้พอหักก่อนวันที่กำหนดหักของแต่ละเดือน เช่น 

cheekyวันที่หักเงินบำนาญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 62 คือ วันที่ 21 ก.พ. 62 
-ดังนั้น สมาชิกต้องมีเงินในบัญชีให้พอหักภายในวันที่ 20 ก.พ.62 ค่ะ