รับสัญญาเงินกู้สามัญประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
Posted: PR. Date: 2019-02-18 09:04:36
IP: 180.183.220.40
 

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินครั้งที่  1

วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562 

ได้พิจารณาคำขอกู้เงินสามัญของสมาชิกที่ยื่นไว้

ตั้งแต่วันที่  25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562  เสร็จสิ้นแล้ว

สมาชิกท่านใดยื่นคำขอกู้ไว้ช่วงวันดังกล่าวข้างต้น

ติดต่อสอบถามผลการพิจารณาได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ

หรือโทรสอบถามได้ที่  075-356284  กด  4