ผลการพิจารณาคำขอกู้ประจำเดือนมกราคม 2562(รอบที่ 2)
Posted: PR. Date: 2019-01-26 14:49:25
IP: 49.229.75.176
 

ที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ครั้งที่  23 

วันที่  25 มกราคม 2562 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เงิน

ได้พิจารณาคำขอกู้เงินสามัญของสมาชิกที่ยื่นไว้
 

ตั้งแต่วันที่  9 มกราคม 2562 ถึงวันที่  24 มกราคม  2562  เสร็จสิ้นแล้ว
 

สมาชิกท่านใดยื่นคำขอกู้ไว้ช่วงวันดังกล่าวข้างต้น
 

ติดต่อสอบถามผลการพิจารณาได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ
 

หรือโทรสอบถามได้ที่  075-356284 กด  4