2 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
Posted: PR. Date: 2019-01-15 13:11:48
IP: 180.183.222.136
 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประชุมการ์ตูน

ขอเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ได้รับเลือกตั้ง

ดำรงตำแหน่งปี 2561-2562 ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

วันเสาร์ที่  2  กุมภาพันธ์  2562 

ณ โรงแรมทวินโลตัส  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช