แจ้งยอดปันผลของโรงเรียนที่สังกัดประถมศึกษา
Posted: PR. Date: 2019-01-14 12:53:16
IP: 180.183.222.136
 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รายการแจ้งยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2561 สอ.ครูนครศรีฯ

ของโรงเรียนในสังกัดประถมศึกษา ทั้ง 4 เขต

(สพป.นศ.1,2,3,4) สามารถไปรับได้ที่ สพป.นศ.

ที่โรงเรียนสังกัดอยู่ได้เลยนะคะ

(เอกสารอยู่ในรังนกกระจอก)