ผลการพิจารณาคำขอกู้ประจำเดือนมกราคม 2562
Posted: PR. Date: 2019-01-10 10:08:35
IP: 180.183.220.235
 

ที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ครั้งที่  22 

วันที่  9 มกราคม 2562 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ สินเชื่อ การ์ตูน

  • ได้พิจารณาคำขอกู้เงินสามัญของสมาชิกที่ยื่นไว้
  • ตั้งแต่วันที่  25 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่  8 มกราคม  2562  เสร็จสิ้นแล้ว
  • สมาชิกท่านใดยื่นคำขอกู้ไว้ช่วงวันดังกล่าวข้างต้น
  • ติดต่อสอบถามผลการพิจารณาได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ หรือโทรสอบถามได้ที่  075-356284 กด  4