ซื้อหุ้นเพิ่ม สมนาคุณ 1%
Posted: PR Date: 2015-02-27 10:17:23
IP: 180.183.77.111
 

"เพียงท่านสมาชิกนำเงินมาซื้อหุ้นเพิ่ม ท่านจะได้รับสมนาคุณ 1% จากทางสหกรณ์ฯทันที ท่านสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 075-356284 ,075320100 ต่อ 105 ฝ่ายเงินฝากและข้อมูล ได้ตั้งเวลา 08.30 -16.30 น. ของทุกวันทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ "