สหกรณ์พบผู้บริหาร
Posted: PR. Date: 2018-09-16 14:07:29
IP: 180.183.220.38
 
 
 
 
 

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 โดยประธานอรุณ ชนะคช

ได้บอกเล่าความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆ

ให้สมาชิกทราบ รวมถึงบอกช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ซึ่งในขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้มีครบทุกช่องทาง

ไม่ว่าจะเป็น Line@,facebook,instagram,website ให้สมาชิกได้เลือกติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ

ของสหกรณ์

โดยจะได้ไม่พลาดข่าวหรือสวัสดิการใหม่ๆ

ทั้งนี้ทางสหกรณ์ฯ

ขอขอบคุณทางคณะเจ้าภาพที่ได้เชิญสหกรณ์มาพบปะสมาชิกในวันนี้

ไว้เป็นอย่างสูง