Line@ ช่องทางรับข่าวสารใหม่ๆ
Posted: PR. Date: 2018-05-06 09:36:23
IP: 180.183.222.196
 

heartสมาชิกโปรดทราบ!!!! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สหกรณ์มี Line@ แล้วจ้า

เพียงค้นหาคำว่า @nstcoop ในไลน์หรือสแกนบาร์โค้ดนี้ก็สามารถรับข่าวสารจากสหกรณ์ได้ตลอดเวลา 

อย่าลืม @กันมาเยอะๆนะคะ

แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป heart