วางหรีดเคารพศพนายนิตย์ ไทยเกื้อ อายุ ๙๓ ปี (สมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-04-18 16:46:09
IP: 180.183.219.64
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
นายอรุณ ชนะคช ประธานกรรมการฯ 
วางหรีดเคารพศพนายนิตย์ ไทยเกื้อ อายุ ๙๓ ปี (สมาชิก)
พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
จำนวน 30,000.-บาท เพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพสมาชิก
ณ วัดท่าสูง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย