วางหรีดเคารพศพคุณครูเบญจวรรณ ชูวาลา(อายุ 59 ปี)
Posted: PR. Date: 2018-04-18 15:04:06
IP: 180.183.219.64
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
นายอรุณ ชนะคช ประธานกรรมการฯ 
นายไพศาล วิภูษณะภัทร์ และนายมนัส นิระโส กรรมการสหกรณ์
วางหรีดเคารพศพคุณครูเบญจวรรณ ชูวาลา อายุ ๕๙ ปี (สมาชิก)
พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
จำนวน 20,000.-บาท เพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ
ณ วัดศาลามีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย