วางหรีดเคารพศพนายจำนงค์ เพ็งแพ่ง(สมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-04-04 15:00:12
IP: 180.183.223.19
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
นายจำเริญ พรหมมาศ กรรมการสหกรณ์ฯ
วางหรีดเคารพศพนายจำนงค์ เพ็งแพ่ง 
เลขทะเบียน 18591(สมาชิก)
พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
จำนวน 30,000.-บาท เพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ
ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย