วางหรีดเคารพศพนายเยื้อน พูลเจริญ อายุ 69 ปี คู่สมรสของสมาชิก
Posted: PR. Date: 2018-04-04 14:24:21
IP: 180.183.223.19
 
 
 
 
 

ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

นายอรุณ ชนะคช ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 

วางหรีดเคารพศพนายเยื้อน พูลเจริญ อายุ 69 ปี คู่สมรสของสมาชิก 

พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพคู่สมรสสมาชิก

จำนวน 15,000.-บาท

เพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพคู่สมรสสมาชิก

ณ บ้านขุนพัง ต.ไม้หลา จ.นครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย