วางหรีดเคารพศพนายจุลพงค์ เพชรช่วย
Posted: PR. Date: 2018-04-04 14:11:55
IP: 180.183.223.19
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
นายอรุณ ชนะคช ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ
วางหรีดเคารพศพนายจุลพงค์ เพชรช่วย เลขทะเบียน 19676
พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพจำนวน 30,000.-บาท
เพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ
ณ วัดพระอานนท์ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย