ร่วมเคารพศพมารดาของนายโกมล สว่างวงศ์(สมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-04-02 16:28:36
IP: 180.183.223.178
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

นายอรุณ ชนะคช ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ

วางหรีดเคารพศพมารดาของนายโกมล สว่างวงศ์(สมาชิก)

พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดาสมาชิก จำนวน 3,000.-บาท

แก่สมาชิกเพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ

ณ วัดไพศาลสถิต ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย