ร่วมเคารพศพ ผอ.อุทัย เสือทอง(สมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-04-02 16:11:00
IP: 180.183.223.178
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

นายจำเริญ พรหมมาศ และนายมนัส นิระโส กรรมการสหกรณ์ฯ

วางหรีดเคารพศพ ผอ.อุทัย เสือทอง(สมาชิก)

พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกแก่ คุณครูกุสุมา เสือทอง(ภรรยา)

จำนวน 25,000.-บาท เพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ

ณ วัดบุญนารอบ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย