ร่วมเคารพศพบิดาของนางวรรณา แซ่เชื่อง(สมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-03-30 08:51:05
IP: 180.183.223.178
 
 
 
 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

กรรมการสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดเคารพศพบิดาของ

นางวรรณา แซ่เชื่อง(สมาชิก)

พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดาของสมาชิก จำนวน 3,000.-บาท

แก่สมาชิกเพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ

ณ อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย