ร่วมเคารพศพบิดาของนางลิดารัศมิ์ เพชรเรือนทอง(สมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-03-30 08:26:48
IP: 180.183.223.178
 
 
 
 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

กรรมการสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดเคารพศพบิดาของ

นางลิดารัศมิ์ เพชรเรือนทอง(สมาชิก)

พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดาของสมาชิก จำนวน 3,000.-บาท

แก่สมาชิกเพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ

ณ ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย