ร่วมเคารพศพอาจารย์สมสุข สุวรรณจำรัส(สมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-03-29 18:29:36
IP: 180.183.223.178
 
 
 
 
 

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

กรรมการสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดร่วมเคารพศพ

อาจารย์สมสุข(นก) สุวรรณจำรัส (สมาชิก)

พร้อมมอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 25,000.-บาท

แก่ครอบครัวสมาชิกเพื่อช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ

ณ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย