ร่วมเคารพศพคุณพ่อรื่น หนักเกิด(บิดาสมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-03-29 18:19:11
IP: 180.183.223.178
 
 
 
 
 

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

กรรมการสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดร่วมเคารพศพ

คุณพ่อรื่น หนักเกิด อายุ 80 ปี(บิดาของสมาชิก)

พร้อมมอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดาของสมาชิก จำนวน 3,000.-บาท

แก่สมาชิกเพื่อช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ

ณ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย