ร่วมเคารพศพคุณสวัสดิ์ ไหมสีเสน(สมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-03-29 16:30:11
IP: 180.183.223.178
 
 
 
 
 

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายอรุณ ชนะคช ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ

นำพวงหรีดร่วมเคารพศพคุณสวัสดิ์ ไหมสีเสน อายุ 81 ปี(สมาชิก)

พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 30,000.-บาท

เพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ

ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย