ร่วมเคารพศพนางอัมพร ลอยชูศักดิ์(สมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-03-28 21:52:52
IP: 101.108.90.229
 

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

นายอรุณ ชนะคช ประธานกรรมการฯ

ร่วมเคารพศพนางอัมพร ลอยชูศักดิ์(สมาชิก)

พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน 30,000.-บาท

และเงินค่าจัดการศพจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ จำนวน 28,000.-บาท

เพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ 

ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กทม. 

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย