ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ประจำเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 3
Posted: PR. Date: 2018-03-28 10:43:07
IP: 180.183.223.228
 
 
 
 
 

    

  

 

 

 

enlightenedในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.heart
คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 59
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 3 
ประจำเดือนมีนาคม
ร่วมกันพิจารณาคำขอกู้จากสมาชิกสหกรณ์ฯ
จำนวน 132 ราย ด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์ฯและมวลสมาชิก
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด