ร่วมเคารพศพมารดาของ นางณัฐิยา ถาวระ(สมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-03-28 09:21:56
IP: 180.183.223.228
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
ประธานและกรรมการสหกรณ์ฯ
นำพวงหรีดร่วมเคารพศพมารดาของ
นางณัฐิยา ถาวระ(สมาชิก)
พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดาสมาชิก
จำนวน 3,000.-บาท เพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ
ณ บ้านควนพังในกรอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย