สวัสดิการเพื่อการมีบุตร
Posted: PR. Date: 2018-03-27 11:18:00
IP: 180.183.223.228
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561

สหกรณ์ฯ ได้ให้สวัสดิการเพื่อการมีบุตรแก่น้องออกัส อายุ 2 เดือน 

ซึ่งเดินทางมารับสวัสดิการนี้พร้อมคุณแม่(สมาชิก)และพี่สาว

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีและขอให้น้องออกัส

สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดปีและตลอดไปนะคะ

http://www.nts-coop.com/show.php?No=360