ร่วมเคารพศพคุณพ่อทวี วุธรา(สมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-03-24 13:41:55
IP: 180.183.223.228
 
 
 
 
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

ประธานสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดร่วมเคารพศพ

คุณพ่อทวี วุธรา(สมาชิก) อายุ 91 ปี

พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 30,000.-บาท

แก่ครอบครัวสมาชิกเพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ

ณ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย