ร่วมเคารพศพผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัตน์ ทองสร้อย (สมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-03-24 13:23:20
IP: 180.183.223.228
 
 
 
 
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

ประธานสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดร่วมเคารพศพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัตน์ ทองสร้อย (สมาชิก)

พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก จำนวน 15,000.-บาท

แก่ครอบครัวสมาชิกเพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ

ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย