ร่วมเคารพศพมารดาของนางพัชชา ชูช่วย(สมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-03-23 12:42:28
IP: 180.183.218.253
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 

กรรมการสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดร่วมเคารพศพ

มารดาของนางพัชชา ชูช่วย(สมาชิก)

พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดาสมาชิก จำนวน 3,000.-บาท

เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในงานบำเพ็ญกุศลศพ

ณ บ้านเกาะทวด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช