ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนมีนาคม 2561
Posted: PR. Date: 2018-03-22 13:52:16
IP: 180.183.218.240
 
 
 
 
 

smileyวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561heart

นายอรุณ ชนะคช ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ

ตัวแทนนายทะเบียนจากสหกรณ์จังหวัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ

และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ประจำเดือนมีนาคม 2561