ร่วมเคารพศพคุณพ่อเสาร์ เพ็ญเกิด
Posted: PR. Date: 2018-03-21 16:43:43
IP: 180.183.218.240
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561

กรรมการสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดร่วมเคารพศพคุณพ่อเสาร์ เพ็ญเกิด

บิดาของสมาชิก พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดาสมาชิก

จำนวน 3,000.-บาท เพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ

ณ บ้านห้วยโหยง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย