ร่วมเคารพศพคุณแม่สมนึก ปรีชา(ริยาพันธ์)
Posted: PR. Date: 2018-03-21 15:01:44
IP: 180.183.218.240
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ประธานและกรรมการสหกรณ์ฯ นำพวงหรีด

ร่วมเคารพศพคุณแม่สมนึก ปรีชา(ริยาพันธ์) อายุ 79 ปี มารดาของสมาชิก 

พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดาสมาชิก จำนวน 3,000.-บาท

เพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ

ณ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย