ร่วมเคารพศพมารดาของนางพิทยา ศรีเทพ(สมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-03-21 14:39:34
IP: 180.183.218.240
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

กรรมการสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดร่วมเคารพศพ

มารดาของนางพิทยา ศรีเทพ(สมาชิก)

พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดาของสมาชิก

จำนวน 3,000.-บาท

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในงานบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านหน้าด่าน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย