ร่วมเคารพศพมารดาของสมาชิก(คุณแม่พันธ์ ทองเหลือ)
Posted: PR. Date: 2018-03-20 16:17:35
IP: 180.183.218.240
 
 
 
 
 

ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561

กรรมการสหกรณ์ฯ นำพวงหรีดร่วมเคารพศพคุณแม่พันธ์ ทองเหลือ อายุ 87 ปี

มารดาของสมาชิก พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพมารดาสมาชิกแก่ทายาท

จำนวน 3,000.-บาทเพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุศลศพ

ณ อำเภอหัวไทร จัหวัดนครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย