ร่วมเคารพศพบิดาของนายศรีวิชัย คงจันทร์(สมาชิก)
Posted: PR. Date: 2018-03-19 20:52:28
IP: 118.173.253.139
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

ประธานและกรรมการสหกรณ์ฯ

นำพวงหรีดร่วมเคารพศพบิดาของนายศรีวิชัย คงจันทร์(สมาชิก)

พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดาสมาชิก จำนวน 3,000.-บาท

เพื่อช่วยเหลือในงานบำเพ็ญกุลศพ

ณ วัดหัวอิฐ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ทางสหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียไว้ ณ ที่นี้ด้วย